Msze św. w niedziele

Łukowa godz. 8.00; 10.00; 12.00 z udziałem dzieci -tylko w roku szkolnym;  16.30.

Babice godz. 9.00.

Osuchy godz.11.30.

W każdą sobotę o godz. 18.00 Msza św. niedzielna (w okresie zimowym godz. 17.00).

Na wszelki wypadek dobrze jest sprawdzić w ogłoszeniach, czy nie ma jakiejś wyjątkowej zmiany.

W ciągu tygodnia Msza św. o godz. 7.00 i 7.25.

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00  i 17.00 - 18.00.

W czasie wakacji kancelaria jest czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00 oraz w sobotę  w godz. 17.00 - 17.50. Jeśli w tym czsie w kościele jest jakieś nabożeństwo kancelaria jest nieczynna.

Terminy chrztu dzieci

Wyszukiwanie

Intencje Apostolstwa modlitwy 2018r.

 

 

 

Przez cały rok za Ojczyznę: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

 

 

 

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

Parafialna:Aby rodziny znalazły czas na codzienną wspólną modlitwę.

 

Luty
Intencja powszechna:Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

 

Parafialna:O owoce rekolekcji wielkopostnych.

 

Marzec
Intencja ewangelizacyjna:Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

 

Parafialna:O owoce krucjaty parafialnej o chlebie i wodzie w intencji parafii.

 

Kwiecień
Intencja powszechna:Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

 

Parafialna:Aby Zmartwychwstanie Jezusa odnowiło i umocniło wiarę wierzących i wzbudziło wiarę u niewierzących w Chrystusa mieszkańców naszej parafii.

 

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

Parafialna: Za dzieci, które przystąpią do I Komunii św. i ich rodziny, aby były zawsze wierne Panu Jezusowi.  

 

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

Parafialna: Za młodych, którzy w czerwcu przyjmą sakrament bierzmowania, aby Duch Święty napełnił ich swoimi darami.

 

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Parafialna: O bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży.

 

Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

Parafialna: O błogosławieństwo dla pracujących na roli i wspomagających rolników.

 

Wrzesień
Intencja powszechna:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

Parafialna: O błogosławieństwo Boże w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia.

 

Październik
Intencja ewangelizacyjna:Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

Parafialna: O umiłowanie modlitwy różańcowej przez młodych.

 

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

 

Parafialna: O niebo dla zmarłych i pragnienie nieba dla żywych.

 

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna:Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

 

Parafialna: Aby  Duch Święty w Adwencie i Bożym Narodzeniu odnowił i umocnił miłość małżeńską i rodzinną.

 

 

 

Dzisiaj jest

środa,
24 października 2018

(297. dzień roku)

Święta

Środa, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Idziemy do MATKI

Papież Franciszek

"Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory. Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!"

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1040