Msze św. w niedziele

Łukowa godz. 8.00; 10.00; 12.00 z udziałem dzieci -tylko w roku szkolnym;  16.30.

Babice godz. 9.00.

Osuchy godz.11.30.

W każdą sobotę o godz. 18.00 Msza św. niedzielna (w okresie zimowym godz. 17.00).

Na wszelki wypadek dobrze jest sprawdzić w ogłoszeniach, czy nie ma jakiejś wyjątkowej zmiany.

W ciągu tygodnia Msza św. o godz. 7.00 i 7.25.

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00  i 17.00 - 18.00.

W czasie wakacji kancelaria jest czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00 oraz w sobotę  w godz. 17.00 - 17.50. Jeśli w tym czsie w kościele jest jakieś nabożeństwo kancelaria jest nieczynna.

Terminy chrztu dzieci

Wyszukiwanie

Intencje Apostolstwa modlitwy 2018r.

 

 

 

Przez cały rok za Ojczyznę: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

 

 

 

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

Parafialna:Aby rodziny znalazły czas na codzienną wspólną modlitwę.

 

Luty
Intencja powszechna:Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

 

Parafialna:O owoce rekolekcji wielkopostnych.

 

Marzec
Intencja ewangelizacyjna:Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

 

Parafialna:O owoce krucjaty parafialnej o chlebie i wodzie w intencji parafii.

 

Kwiecień
Intencja powszechna:Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

 

Parafialna:Aby Zmartwychwstanie Jezusa odnowiło i umocniło wiarę wierzących i wzbudziło wiarę u niewierzących w Chrystusa mieszkańców naszej parafii.

 

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

Parafialna: Za dzieci, które przystąpią do I Komunii św. i ich rodziny, aby były zawsze wierne Panu Jezusowi.  

 

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

Parafialna: Za młodych, którzy w czerwcu przyjmą sakrament bierzmowania, aby Duch Święty napełnił ich swoimi darami.

 

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Parafialna: O bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży.

 

Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

Parafialna: O błogosławieństwo dla pracujących na roli i wspomagających rolników.

 

Wrzesień
Intencja powszechna:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

Parafialna: O błogosławieństwo Boże w nauczaniu i wychowywaniu młodego pokolenia.

 

Październik
Intencja ewangelizacyjna:Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

Parafialna: O umiłowanie modlitwy różańcowej przez młodych.

 

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

 

Parafialna: O niebo dla zmarłych i pragnienie nieba dla żywych.

 

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna:Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

 

Parafialna: Aby  Duch Święty w Adwencie i Bożym Narodzeniu odnowił i umocnił miłość małżeńską i rodzinną.

 

 

 

Dzisiaj jest

czwartek,
13 grudnia 2018

(347. dzień roku)

Święta

Czwartek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Idziemy do MATKI

Papież Franciszek

"Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory. Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!"

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1186