Msze św. w niedziele

Łukowa godz. 8.00; 10.00; 12.00 z udziałem dzieci -tylko w roku szkolnym;  16.30.

Babice godz. 9.00.

Osuchy godz.11.30.

W każdą sobotę o godz. 18.00 Msza św. niedzielna (w okresie zimowym godz. 17.00).

Na wszelki wypadek dobrze jest sprawdzić w ogłoszeniach, czy nie ma jakiejś wyjątkowej zmiany.

W ciągu tygodnia Msza św. o godz. 7.00 i 7.25.

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00  i 17.00 - 18.00.

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00 oraz w sobotę  w godz. 17.00 - 17.50. Jeśli w tym czsie w kościele jest jakieś nabożeństwo kancelaria jest nieczynna.

 

Terminy chrztu dzieci

Facebook parafialny

Wyszukiwanie

Pacierz katolicki

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje.

Przyjdź królestwo Twoje.

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.


Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.

2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.


Przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Najświętszy Sakrament - Eucharystia

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.


Siedem grzechów głównych

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

Pięć warunków sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Spowiedź szczera

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Trzy cnoty boskie

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.


Cztery cnoty główne

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.


Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna.


Powyższe modlitwy trzeba zdać jako egzamin wstępny do bierzmowania. Część poniżej jest do zaliczenia w terminie późniejszym, jaki zostanie podany.


Uczynki miłosierne co do duszy

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.


Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać.


Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.


Grzechy cudze

1. Namawiać kogoś do grzechu.

2. Nakazywać grzech.

3. Zezwalać na grzech.

4. Pobudzać do grzechu.

5. Pochwalać grzech drugiego.

6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.

7. Nie karać za grzech.

8. Pomagać do grzechu.

9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.


Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo

2. Grzech sodomski

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot

4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom


Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć.

2. Sąd Boży.

3. Niebo albo piekło.


Osiem błogosławieństw

(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

  1. (3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2. (4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. (5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. (6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. (7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. (8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. (9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. (10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
(11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. (12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt5,1-12)

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór,we dnie,w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dzisiaj jest

środa,
23 stycznia 2019

(23. dzień roku)

Święta

Środa, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Życie Parafii

Papież Franciszek

"Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory. Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!"

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6770

Modlitewny szturm nieba