Msze św. w niedziele

Łukowa godz. 8.00; 10.00; 12.00 z udziałem dzieci -tylko w roku szkolnym;  16.30.

Babice godz. 9.00.

Osuchy godz.11.30.

W każdą sobotę o godz. 18.00 Msza św. niedzielna (w okresie zimowym godz. 17.00).

Na wszelki wypadek dobrze jest sprawdzić w ogłoszeniach, czy nie ma jakiejś wyjątkowej zmiany.

W ciągu tygodnia Msza św. o godz. 7.00 i 7.25.

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00  i 17.00 - 18.00.

Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godz. 8.00 - 9.00 oraz w sobotę  w godz. 17.00 - 17.50. Jeśli w tym czsie w kościele jest jakieś nabożeństwo kancelaria jest nieczynna.

 

Terminy chrztu dzieci

Facebook parafialny

Wyszukiwanie

Proboszcz

Ks. Waldemar Kostrubiec
Urodził się w Krasnobrodzie w 1955 roku. Tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Do liceum chodził w Józefowie i tam zdał maturę w 1974 roku. Potem Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie i święcenia 14.06.1981 roku z rąk ks. biskupa Bolesława Pylaka.
Duszpastersko pracował jako:

- wikariusz w parafii Wilków,

- wikariusz w parafii  Tereszpol,

- wikariusz w parafii  Wielącza,

- kapelan szpitala w Lublinie na ul. Staszica,

- proboszcz w parafii Tarnawatka,

- ojciec duchowny WSD diecezji zamojsko- lubaczowskiej,

- proboszcz w parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu..

Od 2009 toku pełni obowiązki proboszcza parafii Łukowa i wicedziekana dekanatu Tarnogród.

Ks. Tomasz Kąkol

Urodził się 1 maja 1986 roku w Tomaszowie Lubelskim. Pochodzi z parafii Trójcy  Świętej w Komarowie. Po ukończeniu szkoły średniej na profilu humanistycznym i napisaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w 2005 roku.  Napisał prace magisterską na katedrze Prawa Kościołów Wschodnich pod kierunkiem ks. Prof. Leszka Adamowicza pt „ Niektóre istotne elementy małżeństwa w Kościele Katolickim i Islamie, a prawo naturalne. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej przyjął świecenia prezbiteriatu w Zamojskiej Katedrze z rąk ks. bp. Wacława Depo  4 czerwca 2011 roku. Pracował w parafiach: Lipiny , Stary Zamość, Hrubieszów. Od dnia 16 sierpnia 2018 roku rozpoczął posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Mottem z obrazka prymicyjnego są słowa „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Ks. Marcin Dańków

Ks. Marcin Dańków urodził się 11 kwietnia 1991 r. w Lubaczowie. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego i rocznym studiowaniu Budowy Maszyn w Politechnice Rzeszowskiej odbył sześcioletnią formację w Seminarium naszej diecezji w Lublinie. Z rąk Księdza Biskupa Mariana Rojka przyjął święcenia kapłańskie 2 czerwca 2018 roku w katedrze Zamojskiej. Na obrazku prymicyjnym umieścił werset z listu do Filipian „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Od 16 sierpnia 2018 roku sprawuje posługę wikariusza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łukowej.

Dzisiaj jest

środa,
23 stycznia 2019

(23. dzień roku)

Święta

Środa, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Życie Parafii

Papież Franciszek

"Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory. Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!"

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
29441

Modlitewny szturm nieba